Beszédeim és írásaim

Közel-keleti élményeim (2012.11.16-12.09.). Épül az izraeli antifasiszta ellenállók múzeuma

2012.11.09.

Kazasztáni élmények (1999.)

2010.09.28.

Hanti Vilmos emlékező beszéde Óbuda fölszabadulásának 50. évfordulóján (1995. február 9.)

1995.02.09.

\\\"De tavasz, tavasz volt, fölszállt a füst és oszlott a gyötrelem.\\\"

Kedves emlékezők, kedves barátaim!

Ma, február 9-én amikor Óbuda fölszabadulásának 50. évfordulójára emlékezünk, akkor arra a gyötrelmes és mégis ígéretes tavaszra gondolunk, amelyről oly megragadóan szólt a költő, Garai Gábor.

Kedves barátaim, a történelmet nem lehet meghamisítani. Felszabadulásról beszélünk, hiszen a háború esztelen pusztítása szűnt meg azzal, hogy a szovjet hadsereg felszabadította ezt a városrészt is.

A fasizmus elleni fellépés az óbudai lakosság körében példamutató volt. Már a háború előtt is érzékenyen reagált egy-egy szélsőséges megnyilvánulásra. Jelentős tett volt a Tompa utcai nyilasgyűlés szétkergetése 1937. őszén.

Az 1944. március 19-i megszállás után még nehezebb napok következtek.

Az óbudai lakosság bátran ellenállt a megszállók és a nyilasok intézkedéseinek.

Az óbudai téglagyárban a nyilasok több tízezer deportálásra szánt embert gyűjtöttek össze. A téglagyári munkások veszélyek közepette élelemmel, és amivel lehetett segítették a foglyokat. Sokan estek áldozatul ebben az időszakban és sokan voltak, akiket letartóztattak és elítéltek. Az elpusztult emberek közül hadd emeljem ki Gyenes Jánost, aki a fasiszták koncentrációs táborában mártírhalált halt, Széli Sándort, aki az egyik tűzharc során esett el.

Az ekkori viszonyok esztelenségére jellemző, hogy ebben az időszakban közveszélyességre hivatkozva a belügyminiszter betiltotta még az olyan békés gyermekérdekű szervezetet is, mint a Gyermekbarát Egyesület.

A harcokban a Gázgyárban a bombázások, máshol az utcai csaták és a kiürítések okoztak súlyos károkat. A Szovjet Hadsereg egységei 1944. végén szabadították fel a ma már III. kerülethez tartozó Békásmegyert és Csillaghegyet.
Végül február 9-én a Schmidt kastélyt foglalták vissza a szovjet katonák, s ezzel fejeződött be Óbuda felszabadítása is. Meghalt és elmenekülni kényszerült a kerületből 16 500 ember.


A lerombolt házak, a lerombolt lelkek mellett sokan örökre odalettek. Amikor emlékezünk rájuk is gondolunk. Azokra akik hősi helytállással vállalták a harcot, és azokra is, akik véletlen áldozatai lettek az emberi gyarlóságnak. Emléküket mára táblák, sírfeliratok őrzik. És mi is.

Ötven év nagy idő. Fél ,évszázad, egy emberöltő. Azóta dinamikusan fejlődött Óbuda. Megváltozott egész arculata, sokan költöztek ide, és sokan mentek el. A családok életében, gondolataiban is egyre hátrébb szorul a háború emléke.

Szerencsére! 50 éve békében élhetünk!

De nekünk fiataloknak nem szabad elfelejtenünk, hogy mindazok a körülmények, amelyek a háborút előidézték, nem szűntek meg örökre. Sőt, azt kell tapasztalnunk, hogy napjainkban különösen aktualitást kaptak azok a jelenségek, amelyek egykoron a fasizmus kialakulásához vezettek.
Nem megnyugtatók a térségünkben meglévő válsággócok, így az oroszországi feszültséggel terhes viszonyok, a volt Jugoszláviában már évek óta tartó háború.
Aggodalmat kelt az is, hogy a nálunk jóval fejlettebb Ausztriában mennyire növekszik a támogatottsága a fasiszta nézeteiről hírhedt Haidernek, a Szabadságpárt vezetőjének.

Ha Magyarországra tekintünk, nálunk sem sokkal kedvezőbb a helyzet.
Ha a munkanélküliséget, a szociális feszültségeket a közeli jövőben nem tudja drasztikusan mérsékelni a szocialista többségű kormányzat, akkor megvan a veszélye annak, hogy a jobboldali szélsőséges hangok felerősödnek.

A rendszerváltást követően a demokrácia nemcsak a szabadságot hozta el országunknak, hanem mindazt a problémasort is amely egy kezdeti demokrácia, a gazdasági átalakulás velejárója.

Szabadon jöhetnek, mehetnek az emberek. A korábbi zárt közösségek értékrendje jobb esetben átrendeződött, rosszabb esetben szétzilálódott. A nehéz gazdasági helyzet kiválthatja a bűnbakkeresést, amely sokszor az idegenekre irányul.

A korábbi gondoskodó állam után hirtelen magukra maradtak az emberek, a legügyesebbek boldogulnak, de a nagy többség csak nehezen tud lépést tartani az új kihívásokkal. Kevesebb figyelem fordítódik a gyerekekre, a fiatalokra, akik hamarosan fölnőnek.Ma inkább csak sejthetjük, mint tudhatjuk, hogy a gyermekekkel, a fiatalokkal való gondoskodás hiányából milyen káros magatartásformák alakulhatnak ki felnőttkorra..

Növekszik szerte az országban az agresszió. Az utakon, az üzletekben, de az iskolában a gyermekek körében is.

Hajlamosak vagyunk arra, hogy az egyre növekvő információhegyekben egy-egy jelenséget tipizáljunk, hiszen csak így tudunk lépést tartani a sok-sok bennünket érő adattal. A tipizálás pedig egyre többször bűnbakkeresést is jelent.

Kedves Barátaim! Mindezek magukban hordozzák a fasiszta eszmék újjáéledésének veszélyét.

Most, amikor a fasizmus fél évszázaddal ezelőtti óbudai legyőzésére emlékezünk, fontos, hogy mindezekkel a mai veszélyekkel is szembenézzünk.

Mert csak akkor lesz elődeink hős véráldozatának értelme, ha példájukat követve a mai kihívásokra válaszokat találunk.

Ebben nagy a felelőssége a mai fiataloknak, s mindazoknak, akik a fiatalok nevelésével foglalkoznak, szülőknek, pedagógusoknak, egyházaknak illetve, akik valamilyen módon hatni tudnak a fiatal generációra: a tömegtájékoztatásnak, a kultúra és divatmeghatározóinak, a művészeknek.
Hiszen a gyerekek, a fiatalok jelentik a jövőt, a jövő felnőttjeit, akik meghatározói lesznek társadalmunknak. Rajzuk múlik majd, hogy hogyan folytatják az életet. Ma dől el, hogy milyen lesz a jövőnk. Humanista -e, vagy nem. Ma dől el, hogy környezetükért felelős embereket nevelünk-e vagy sem.

Kedves barátaim!

Amikor Óbuda felszabadulására emlékezünk , kötelességünk felhívni mindezekre a figyelmet. Teszem ezt én is, mint a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének elnökségi tagja, s úgy is, mint a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma elnöke.

Őrzők, vigyázzatok a strázsán!

Lakóegyedek vagy lakóközösség? (Hanti Vilmos írása 1989-ből)

1989.02.26.Az oldalt üzemelteti: No Limits 101 Kft